Algemene Voorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar te Turnhout, 30 dagen netto. Bij niet betaling op de vervaldag zullen verwijlintresten in rekening worden gebracht van 2% per maand, zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning vereist zijn. Bovendien zal, bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling op de vervaldag, het totaalbedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van €40,00.
Klachten dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst toe te komen. De geleverde goederen blijven eigendom van de firma tot volledige betaling. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Viking tuinmachienes Stihl Honda Eliet Toro Metabo