Leveringsinformatie

Alle leveringen van Rik Matheussen bvba aan de klant geschieden op basis van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze liggen ten grondslag aan alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Rik Matheussen bvba en de klant en gelden voor de gehele duur van de zakelijke relatie.

Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien Rik Matheussen bvba deze schriftelijk heeft aanvaard. Goederen blijven eigendom van Rik Marheussen bvba tot volledige betaling.